Khung Xe Đạp

-20%

khung Bianchi Oltre XR4

Thương hiệu: Bianchi

Loại xe: Khung Xe Đạp

100.000.000 ₫ 125.000.000 ₫

chi tiết

Look 765 PROTEAM

Thương hiệu: Look

Loại xe: Khung Xe Đạp

65.000.000 ₫

chi tiết

Khung Look 795 AEROLIGHT XS FLUO REFLECT

Thương hiệu: Look

Loại xe: Khung Xe Đạp

119.000.000 ₫

chi tiết

Bianchi Specialissima 2017 - Frame Kit

Thương hiệu: Bianchi

Loại xe: Khung Xe Đạp

Liên hệ

chi tiết

Look 695 Light Framekit

Thương hiệu: Look

Loại xe: Khung Xe Đạp

Liên hệ

chi tiết

Look 795 Aero Light FrameKit

Thương hiệu: Look

Loại xe: Khung Xe Đạp

Liên hệ

chi tiết

Bianchi Oltre XR4 2017 - Frame Kit

Thương hiệu: Bianchi

Loại xe: Khung Xe Đạp

Liên hệ

chi tiết