Khung Xe Đạp

-20%

Look 765 PROTEAM

Thương hiệu: Look

Loại xe: Khung Xe Đạp

52.000.000 ₫ 65.000.000 ₫

chi tiết

-30%

khung Bianchi Oltre XR4

Thương hiệu: Bianchi

Loại xe: Khung Xe Đạp

87.500.000 ₫ 125.000.000 ₫

chi tiết

-20%

Khung Look 795 AEROLIGHT XS FLUO REFLECT

Thương hiệu: Look

Loại xe: Khung Xe Đạp

95.200.000 ₫ 119.000.000 ₫

chi tiết

Bianchi Specialissima 2017 - Frame Kit

Thương hiệu: Bianchi

Loại xe: Khung Xe Đạp

Liên hệ

chi tiết

Look 695 Light Framekit

Thương hiệu: Look

Loại xe: Khung Xe Đạp

Liên hệ

chi tiết

Look 795 Aero Light FrameKit

Thương hiệu: Look

Loại xe: Khung Xe Đạp

Liên hệ

chi tiết

Bianchi Oltre XR4 2017 - Frame Kit

Thương hiệu: Bianchi

Loại xe: Khung Xe Đạp

Liên hệ

chi tiết