Xe Đạp Địa Hình

Xe đạp địa hình(MTB)  những chiếc xe được thiết kế chuyên biệt, với mục đích thoải mãn niềm đam mê thể thao đạp xe địa hình núi đầy thách thức. Người đi xe đạp phải điều khiển xe một cách khéo léo, kèm theo tinh thần dũng cảm vượt qua những giới hạn của bản thân.